วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ (ทำบุญขึันบ้านใหม่ ) ม. พรสว่างนิเวศน์ ถ.เทพารักษ์ วันที่ 31/1/53
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบชุดใหญ่(เพิ่มแื่ท่นอาสนะ)ที่อาคารรัจนาการ วันที่ 29/1/53


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ ส.น.ง.อุตตุนิยมวิทยา สุวรรณภูมิ วันที่ 26/1/53


จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่อาคารเลิศปัญญา วันที่ 20/1/53


ให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ( ชุดใหญเพิ่มเวทีสงฆ์) นิคมอุตตุสาหกรรมบางพลี 16/1/53
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ (ทำบุญขึันบ้านใหม่ ) ม. ปริญญลักษ์ lite วันที่ 15/1/53