วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ ลำลูกกาคลอง 4 วันที่ 26 -12-53

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ ปทุมธานีวันที่ 25 -12-53
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่แจ้งวั็็ฒนะ วันที่ 23-12-53
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ ราชพฤษ์ วันที่ 19-12-53

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที รา่ชพฤษ์ วันที่ 19/12/53

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที ม.เศรณี วันที่ 18/12/53


จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ทีศาลายา วันที่ 16/12/53
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่ จ. อยุธยา วันที่ 14/12/53

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ รามอินทรา วันที่ 12-12-53

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ บางนา วันที่ 11-12-53
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ คลองหลวง วันที่ 10-12-53

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่สาทร วันที่9 /12/53


จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่สาทร1 วันที่8 /12/53


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ สุขุมวิท39 วันที่ 6-12-53