วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่แจ้งวั็็ฒนะ วันที่ 23-12-53
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น