วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่สุขุมวิท 7 วันที่ 31/3/53




รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่คลองหลวง วันที่ 28/3/53


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่ปทุม วันที่ 28/3/53

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่อ่ออนนุช วันที่ 27/3/53




รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล(ทำบุญขึ้นบ้านใหม่)ที่ ดอนเมือง วันที่ 26/3/53

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่สุขุมวิท 24/3/53